Genia patientsupportsystem

Giltighetsdatum: 25 maj 2016

Integritet och sekretess kring den personliga information du och ditt personliga nätverk sparar i Genia är en grundpelare i vår tjänst och regleras i denna sekretesspolicy.

Här förklaras hur vi hanterar din information på ditt uppdrag och vilken information Upstream Dream AB (org. nr 556948-3455) (”Genia” eller ”vi”) samlar in om dig och varför, vad vi kan göra med den informationen.

Denna sekretesspolicy gäller all information som vi mottagit eller som skapats av oss genom din användning av patientsupportsystemet Genia.

Hur kan denna sekretesspolicy förändras?

Vi behöver uppdatera denna policy för att hålla jämna steg med förändringar i tjänsterna, vår verksamhet och de lagar som gäller för oss och dig. Oavsett vilka ändringar som sker är sekretessen kring din information helt central för tjänsterna.

Vi publicerar ändringar av denna policy, tillsammans med giltighetsdatum, på vår hemsida www.genia.se, så du kan alltid hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vi kommer att be om ditt medgivande till ändringar om det krävs enligt gällande lagstiftning. I andra fall omfattas du automatiskt av uppdaterade villkor. Om du inte accepterar förändringar i denna policy och inte vill att dina uppgifter omfattas av en reviderad policy, kan du närsomhelst stänga ditt konto och få dina sparade uppgifter översända per rekommenderat brev i en excelfil.

A. INFORMATIONSTYPER OCH HUR DATA BEHANDLAS

Vilken information samlar Genia om mig och varför?

Informationstyp Hur och varför behandlar vi denna informationstyp?
Dina personliga observationer som du och ditt personliga nätverk gör och dokumenterar i Genia som lagras i huvudpersonens personliga Genia-databas. Med ”huvudpersonen” menar vi den person som är patient i förhållande till de vårdenheter ni med hjälp av Genia kan exportera rapporter till. Denna information lagras i det personliga Genia-kontot. Vi tillhandahåller kontot och övervakar bara själva användningen i Genia.

OBS! Personliga observationer, t ex om hur huvudpersonen eller andra i nätverket mår eller vilka mediciner som tas, är helt privata och ska endast kunna läsas och användas av dig och de anhöriga i det personliga nätverket.

OBS! Inte heller hälso- och sjukvården har åtkomst till informationen. Den tillhör den privata sfären och kan bara delas med vården genom rapporter som exporteras från Genia.

Uppgifter som läggs i chatten på Genia Space är dock ett undantag. Dessa uppgifter blir tillgängliga för andra användare av Genia.

Information från appen Hälsa (Apple). Appen Hälsa kan samla in data från iPhone, iPod touch och Apple Watch samt från andra Bluetooth-enheter som är anslutna till appar från tredje part.  Genom kopplingen till Genia kan data från Hälsa föras över till den personliga databasen i Genia. Information från appen Hälsa behandlas på samma sätt som dina personliga observationer. Jfr föregående punkt.
Ditt användarnamn, e-postadress och kontaktinställningar Denna information sparas i vår kunddatabas, sk CRM-system i syfte att:

 • Skapa och stödja Genia-tjänsten
 • Kommunicera med dig
Ditt personnummer Personnummer sparas i Genia databasen och behövs när ni exporterar rapporter till hälso- och sjukvården på ditt uppdrag (t ex när inför vårdmötesrapport skickas före uppföljningsbesök).

Vår kunddatabas (CRM-systemet) innehåller inte personnummer.

Statistik om:

 • hur och när du använder Genia
 • åtgärder du utför i appen (t ex vilka funktioner)
 • enhetsidentifierare (t ex vilken typ av mobil du har)

OBS! Statistik får endast sammanställas om ovanstående punkter. Genia får inte sammanställa statistik kring dina personliga observationer i Genia (t ex lungfunktion från AppleHälsa eller hur du mår enligt notering i Genia).

Vi arbetar med statistik kring våra användare för att:

 • Följa din interaktion med tjänsten och förbättra vår förståelse för hur användarna interagerar med Genia.
 • Kunna ge support till dig.
 • Kunna beräkna anonymiserad, sammanlagd statistik om användningen av Genia och antalet unika enheter med tjänsterna. Statistik sammanställs per vårdenhet så att vi kan jobba med hälso- och sjukvården kring förbättring av vården och utveckling av samarbetet
 • Administrera tjänsterna och förbättra funktioner och användbarhet av tjänsten.
 • Föreslå dig Genia funktioner, produkter och tjänster som kan förbättra din användning av tjänsten.

Vilken är Genias inställning till uppgifter från barn?

I Genia samlas personuppgifter från barn endast in med föräldrarnas medgivande. (t ex när barnet är Huvudpersonen, dvs den person som är patient i förhållande till de vårdenheter ni med hjälp av Genia kan exportera rapporter till)Om vi av misstag har fått information i strid med gällande lagar som förbjuder insamling av information från barn utan sådant samtycke, kommer vi omgående att ta bort den.

B. TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN I GENIA

Delar Genia min personliga information eller innehåll?

Genia säljer aldrig personlig användarinformation (t ex i reklamsyfte). Vi lämnar bara ut personlig information i Genia på ditt uppdrag och under följande förutsättningar:

 • Vi har ditt samtycke att dela informationen.
 • Vi behöver dela din information med tjänsteleverantörer som bearbetar data på vårt uppdrag i syfte att driva tjänsten (t ex hosting av servrar).
 • Vi behöver dela din information med andra tjänsteleverantörer och samarbetspartners för att utföra dina serviceförfrågningar, t ex för att skicka de rapporter som exporteras från Genia till dina utsedda tjänsteleverantörer (vårdens IT-system och vårdteam på kliniken).

Har Genia tillgång eller granskar mina anteckningar och personliga iakttagelser?

Skyddet och integriteten kring ditt kontoinnehåll helt avgörande. Genias anställda har inte rätt att se din personliga information eller innehåll som lagras i Genia, men det kan förekomma om vi behöver göra något i enskilda fall för att svara på dina förfrågningar om support.

Har Genia rätt att göra min information tillgänglig för andra än användarna i det personliga nätverket?

Nej, Genia får inte dela din information utan ditt skriftliga uppdrag. Uppgifter som läggs i chatten på Genia Space är dock ett undantag. Dessa uppgifter blir tillgängliga för andra användare av Genia.

C. LAGRING OCH ÖVERFÖRING

Var är mina data lagrade?

När du använder Genia-appen på din mobila enhet, kommer innehåll som du sparar lagras lokalt på den enheten och innehållet kommer också att replikeras på våra servrar, som är belägna i Sverige. Du kan närsomhelst be om aktivitetsloggar kring ditt användarkonto (när information lagrats i tjänsten).

Den personliga information och det innehåll som lämnas till Genia kommer alltså att överföras till ett datacenter i Sverige. Om du sparar informationen på Genia bekräftar du ditt samtycke till att sådan information, inklusive personlig information och innehåll, hanteras i molntjänsten.

Genia uppfyller GDPR (Directive 95/46/EC; General Data Protection Regulation) avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som samlas in.

Upstream Dream AB (org nr. 556948-3455) är personuppgiftsansvarig för teknisk drift av Genia och all användarinformation och administrativ information kopplat till ditt Genia tjänstekonto. Dock inte för de personliga observationer i tjänsten. Dessa är av privat natur  i den mening som anges i GDPR artikel 2 punkten 2 (c) och observationerna omfattas inte av vårt personuppgiftsansvar enligt GDPR.

Hur kan jag komma åt eller korrigera den information Genia innehar om mig?

Om du vill (i) tillgång till någon personlig information som vi har om dig; eller (ii) begära att vi rättar eller raderar den personliga information som vi har om dig kan du kontakta oss på andreas.hager@ genia.se. Vi kommer att utföra sådan begäran med förbehåll för eventuella begränsningar i våra system, dock alltid i den utsträckning som krävs enligt gällande lagar och förordningar.

Hur säker är min data?

Genia är förpliktigad att skydda säkerheten för din information och vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda den. Vi använder branschstandardkryptering för att skydda dina data under överföringen enligt sk transport layer security (”TLS”) eller secure socket layer (”SSL”) teknik. Men dataöverföring över internet kan aldrig garanteras vara 100% säker, och som ett resultat av detta, kan vi inte garantera säkerheten för information under överföringen mellan dig och oss; följaktligen, bekräftar du att du gör det på egen risk.

När vi har fått dina uppgifter, skyddar vi den på våra servrar med hjälp av en kombination av administrativa, fysiska och logiska säkerhetsåtgärder. Säkerheten för den information som lagras lokalt i din mobila enhet är beroende av hur du använder säkerhetsfunktionerna på enheten. Vi rekommenderar att du vidtar lämpliga åtgärder för att säkra alla mobila enheter som du använder med våra applikationer.

Om Genia får information om ett säkerhetsproblem, försöker vi meddela dig och ge information om skyddssteg som kan iakttas via den e-postadress som du har uppgett till oss eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida.

D. RADERING AV INFORMATION

Vad händer om jag vill sluta använda Genia?

Du kan ta bort innehåll som du har skrivit i Genia närsomhelst, och du kan sluta använda Genia tjänsten när som helst. Om du tar bort information och material (t ex bilder) från Genia och sedan synkroniserar ditt konto, kommer det inte längre vara tillgängliga för dig eller andra som har tillgång till tjänsten, men restkopior av ditt raderade innehåll kan fortsätta att existera på Genias back-up och arkiveringssystem i upp till ett år. Kontakta oss för mer detaljerad information om hur olika informationsmängder sparas.

Om du inaktiverar ditt konto, kommer innehållet i ditt konto inte tas bort om du inte också raderar informationen, och synkroniserar ditt konto innan du inaktiverar ditt konto.

E. KONTAKTA OSS

Hur kan jag kontakta Genia?

Genia välkomnar dina kommentarer kring denna sekretesspolicy. Om du har frågor, kommentarer eller funderingar, vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på www.genia.se.