Lägg in en behandling

Under ”Behandlingar” (längst nere till vänster på skärmen) lägger du in dina behandlingar i din egen medicinlista.

  1. Klicka på ”Behandlingar”
  2. Klicka på ”+” uppe i högra hörnet på iPhone eller Grönt ”+” på Android.
  3. Välj behandling. Hittar du inte din medicin i listan, klicka på ”sök medicin
  4. Välj startdatum och behandlingens längd. Om behandlingen är längre än 30 dagar kan du förlänga den ytterligare max 30 dagar. Du kan förlänga behandlingen först efter att du sparat den.
  5. Välj om du vill ha en påminnelse när det är dags att ta din medicin.
  6. Klicka på ”Spara”. Klart!

Avsluta behandling

  1. Om du vill avsluta en pågående behandling klickar du på behandlingen och väljer därefter att avsluta den. Du väljer sen vilket datum du vill avsluta behandlingen. Dagens datum är förvalt.
  2. Om du vill ta bort behandlingen drar du behandlingen till vänster med fingret och väljer ”Radera”. Du kan också klicka på behandlingen i listan och klicka på ”Ta bort behandling”.

Du kan också titta på videon nedan för att se hur lägger in en behandling i Genia.

Tillbaka till supportsidan