Vårdmöten

Inför ditt vårdmöte kan du skicka en rapport med den information som du vill dela med vården.

  1. Klicka på ”Vårdmöte” i nedre menyraden.
  2. Klicka på ”+” (iPhone – övre högra hörnet, Android – gröna knappen).
  3. Välj när du ska ha ditt vårdmöte och klicka på ”Skapa”. (I vissa fall kan du också behöva välja vilken typ av möte du ska ha.)
  4. Om du är med i Antibiotikakollen kommer du att bli ombedd att bekräfta dina behandlingar fram till dagens datum (se även Antibiotikakollen – bekräfta period och behandlingar). Du kommer tillbaka till din rapport genom att klicka på ”Vårdmöten”.
  5. Svara på de frågor som du vill svara på.
  6. Innan du skickar din rapport kan du välja vilken information du vill bifoga.

Klicka sen på ”Skicka”.

Tillbaka till supportsidan