Genia är utvecklat för att hjälpa unga kroniskt sjuka att få ett liv som ditt och mitt. Vi tror att framtidens vård utvecklas när vårdtagare och vårdgivare arbetar tillsammans. Och när dialogen baseras på hela livet, inte bara på sjukdomen. Då kan livet förändras radikalt för individen och värde skapas för vården.

Vi erbjuder ett holistiskt patientsupportsystem baserat på en öppen plattform med enkla verktyg för lustfylld motivation och förenklad kommunikation. Idag finns Genia implementerat för Sveriges unga med cystisk fibros i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Genia är en innovation som utvecklas i ett unikt värdenätverk med patientorganisationer, vården och den akademiska världen.

Genia. Ett liv som ditt och mitt.