top of page

Reflektera över din hälsa

      

Läget

Läget_1.png
HALSOKOLL_C_300.png

Hälsokollen

Hälsokollen är ett snabbt sätt att reflektera kring och logga din hälsa. Över tid ser du mönster och trender. Frågorna är anpassade efter din diagnos.

1.

Fyll i Hälsokollen så ofta du vill, den är till för dig. Ett tips är varannan vecka.

Det tar bara 1 min.

 

Inför dina vårdmöten kan du välja att skicka med dina Hälsokollar i din rapport. 

 

På vårdmötet har du och ditt vårdteam tillgång till en helhetsbild av hur du har mått de senaste 6 månaderna. 

3.

2.

Skärmen Läget är hjärtat i Genia.
Här kan du reflektera över din hälsa och notera symptom. Härifrån skapar du dina Hälsokollar, dina kommande Vårdmöten och får tillgång till din Statistik.

ANTECKNING_300_2.png
Anteckningar

Lägg in bilder och text som du kan behöva för ditt eget minne eller som du vill dela med vården.

OBSERVATION_300_2.png
Observationer

Följ din hälsa med dina egna observationer.

MÄT_300_2.png
Mätningar

Lägg in mätvärden från t ex. våg eller spirometer. Genia kan också ta emot värden via Bluetooth. Då kommer datan direkt in i appen.

STATISTIK_300.png
Vårdmöten
Lägg in datum för ditt nästa vårdmöte.
 
 
 
Få tillbakablickar och sammanfattningar
som kan hjälpa dig att berätta hur du mår.

 

Statistik
Din information är din information

Det du skriver i Läget och överallt i Genia-appen kan ses av alla i ditt nätverk,       t ex. mamma, pappa eller partner.

 

Men vården har inte tillgång till denna information. För att vården ska kunna ta del av informationen måste du dela den genom att skicka in en rapport. Då först exporteras informationen till vårdens system.

Det är alltid du som bestämmer när och vilken information som ska delas med vården.

Meddelanden

Nyheter

I Genias nyhetsflöde får du information om saker som kan vara intressanta för just dig. Dessa meddelanden kan komma från din patientorganisation, Genia eller från din klinik. 

ng 

Chat

I chatten kan du skicka och ta emot meddelanden från andra som är med i ditt Genianätverk.

Behöver du mer hjälp?

bottom of page