Reflektera över din hälsa

      

Läget

Läget_1.png
HALSOKOLL_C_300.png

Hälsokollen

Hälsokollen är ett snabbt sätt att reflektera kring och logga din hälsa. Över tid ser du mönster och trender. Frågorna är anpassade efter din diagnos.

1.

Fyll i Hälsokollen så ofta du vill, den är till för dig. Ett tips är varannan vecka.

Det tar bara 1 min.

 

Inför dina vårdmöten kan du välja att skicka med dina Hälsokollar i din rapport. 

 

På vårdmötet har du och ditt vårdteam tillgång till en helhetsbild av hur du har mått de senaste 6 månaderna. 

HÄLSOKOLL
L%C3%84GET2_edited.png

3.

2.

Skärmen Läget är hjärtat i Genia.

Här kan du reflektera över din egen hälsa och notera symptom.

ANTECKNING_300_2.png
Anteckningar

Lägg in bilder och text som du kan behöva för ditt eget minne eller som du vill dela med vården.

OBSERVATION_300_2.png
Observationer

Följ din hälsa med dina egna observationer.

MÄT_300_2.png
Mätningar

Lägg in mätvärden från t ex. våg eller spirometer. Genia kan också ta emot värden via Bluetooth. Då kommer datan direkt in i appen.

LÄGET_NY MENY
MOBIL_LINJER.png
STATISTIK_300.png
Statistik
 
Få tillbakablickar och sammanfattningar
som kan hjälpa dig att berätta hur du mår.


 

Din information är din information

Det du skriver i Läget kan ses av alla i ditt nätverk, t ex. mamma och pappa eller partner.

 

Men vården har inte tillgång till denna information. För att vården ska kunna ta del av information måste du dela den genom att skicka en rapport. Då först exporteras information till deras system.

Det är alltid du som bestämmer när och vilken information som du ska delas med vården.

Meddelanden

Nyheter

I Genias nyhetsflöde får du information om saker som kan vara viktiga för just dig.

 

Chat

I chatten kan du skicka och ta emot meddelanden från andra som är med i ditt Genianätverk.

Behöver du mer hjälp?