top of page

Genia är ett patientsupportsystem för bättre kommunikation och samarbete.

Genia fokuserar på att främja samproduktion av vård, eller patientdelaktighet som det också kallas, genom att utgöra en plattform som överbryggar informationsgapet mellan patienten och vårdgivaren.

   

När vårdteamet får ta del av den information om din hälsa och dina behandlingar som du registrerat i Genia, så får de ett värdefullt underlag för beslutsfattande. Tillsammans kan du och ditt vårdteam utveckla behandlingsplaner som fungerar för dig.

Verktyg för dig

Genia hjälper dig att samla information

och följa föreskrivna behandlingar mellan vårdmötena.

   

Inför ett vårdmöte kan du välja att dela med dig av dina behandlingar, symptom, upplevelser och önskemål – så att mötet kan handla om det som är viktigast.

BEHANDLINGAR_edited.png
NY%20MENY_edited_edited_edited.jpg

Appen skräddarsys enkelt med hjälp av olika tillägg, KITs, så att den passar just ert arbetssätt.

Verktyg för vården

Inom CF-vården i Sverige är detta arbetssätt fullt utvecklat och rapporterna är integrerade i vårdens kvalitetsregister. Detta gör att vårdteamet både kan hjälpa dig att få den bästa möjliga behandlingen och samtidigt förstå patientgruppens utmaningar som helhet bättre.

 

Om du tillhör en annan patientgrupp än just cystisk fibros kan du ta med din rapport i pdf-format eller på papper, som ett underlag till vårdmötet.

Rapporter som du skickar in till vården ger en överblick över hur du följer din behandling, samt trender och egna kommentarer till symtom.

 

Rapport_exempel.png

För diagnosen cystisk fibros

ABK
MOBIL_LINJER.png

Antibiotikakollen

Med hjälp av Antibiotikakollen får du och ditt vårdteam

bättre översikt på din antibiotikaanvändning.

   

Du får koll på hur mycket antibiotika du faktiskt använder.

När du skickar in en rapport till vården så följer din antibiotikadata med.

   

I samband med att nya terapier introduceras kan din antibiotikaanvändning vara en viktig utgångspunkt för att förstå om en terapi hjälper dig eller inte.

NY%20MENY_edited_edited_edited.jpg

Läs mer om antibiotikakollen på www.antibiotikakollen.se

Genia erbjuder vårdteam en djupgående, men ändå enkel, digital lösning för att förbättra vården för kroniskt sjuka patienter.

Vår roll är att ta fram enkla hjälpmedel i ett patientkontrollerat informationsflöde för att samla, reflektera kring och dela information som kan hjälpa till i samarbetet mellan sjukvården och hemmet. Samtidigt kan vården fortsätta att förbättras och utvecklas tack vare detta.

     

Genia är resultatet av ett unikt samarbete mellan patienter, hälso- och sjukvård och den akademiska världen. Vi har ett nära forskningssamarbete med både Karolinska Institutet och The Dartmouth Institute i USA för att låta oss inspireras och på ett realistiskt och nytänkande sätt vidareutveckla Genia.

Vetenskapliga artiklar kring Genia

Ladda ner Genia och prova.
Vårdpersonal kan skapa ett testkonto.

App_store_50px.png
Google_play_SV_50px.png
bottom of page