Bättre samarbete med vården

Genia är en app för människor som lever med långvarig sjukdom.

Appen hjälper dig att hålla koll på din hälsa och kommunicera bättre med din familj och ditt vårdteam, så att ni tillsammans kan fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Genia har utvecklats i nära samarbete med individer

med diagnoserna JIA, CF och Porfyri.

App_store_50px.png
Google_play_SV_50px.png
 

Observera, reflektera och dela.

Sonia, med diagnosen CF,

tillsammans med sin pappa Andreas,

grundare av Genia.

Genia hjälper dig att fånga in din data och ser till att du kan berätta det på ett sätt som vården förstår. På det sättet kan vården bli lite mer individanpassad.

 

OBSERVATION_300_2.png
VARDMOTE_300.png

Observera hur dina

behandlingar påverkar din hälsa

Reflektera

och känn igen mönster

Dela information

med ditt vårdteam

Behandlingar

Observera hur dina behandlingar påverkar din hälsa.

Skapa din egen medicinlista, där inte bara själva behandlingen sparas, utan även vilken effekt behandlingarna har haft på din hälsa.

 

Läget

OBSERVATION_300_2.png

Reflektera och notera hur du mår och känn igen mönster

Det hjälper dig att komma ihåg hur du mått och vad du har gjort, både bra och dåliga dagar. Samtidigt får du ett användbart underlag för ditt vårdbesök. 

 

Vårdmöten

VARDMOTE_300.png

Dela information inför mötet med ditt vårdteam

Genom att du delar med dig av dina upplevelser, blir det lättare att få vårdmötet att handla om det som är viktigast för dig.

Läs mer om vilka kliniker som använder Genia.

 
 

Meddelanden

Nyheter

I Genias nyhetsflöde får du information om saker som kan vara viktiga för just dig.

 

Chat

I chatten kan du skicka och ta emot meddelanden från andra som är med i ditt Genianätverk.

Ladda ner Genia och prova.

Appen är gratis.

App_store_50px.png
Google_play_SV_50px.png