modern Office

Kliniker och diagnoser

Cystisk fibros

Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

Göteborg Barn CF Center

Barnmottagningen Halmstad

Växjö CF Barnmottagning

Ryhov CF Barnmottagning

Göteborg Vuxen CF Center

Lund Barn CF Center

Blekinge CF Barnmottagning

Växjö CF Barnmottagning

Ryhov CF Barnmottagning

Barnmottagningen Halmstad

Lund Vuxen CF Center

Stockholm CF Center

Växjö CF Barnmottagning

Uppsala CF Center

 

JIA

Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

ALB Barnreumamottagningen

Falun Barnreuma

Göteborg Barnreuma

Kronoberg Barnreuma

Skaraborg Barnreuma

Uppsala Barnreuma

Visby Barnreuma

Porfyri

Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

Stockholms Porfyrimottagning