top of page
modern Office

Kliniker och diagnoser

Cystisk fibros
Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

Göteborg Barn CF Center
Barnmottagningen Halmstad
Växjö CF Barnmottagning
Ryhov CF Barnmottagning

Göteborg Vuxen CF Center

Lund Barn CF Center
Blekinge CF Barnmottagning
Växjö CF Barnmottagning
Ryhov CF Barnmottagning
Barnmottagningen Halmstad

Lund Vuxen CF Center

Stockholm CF Center
Växjö CF Barnmottagning

Uppsala CF Center

 
JIA
Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

ALB Barnreumamottagningen
Falun Barnreuma
Göteborg Barnreuma
Kronoberg Barnreuma
Skaraborg Barnreuma
Uppsala Barnreuma
Visby Barnreuma


Porfyri
Följande kliniker tar emot rapporter från Genia:

Stockholms Porfyrimottagning
 

bottom of page